Training voor organisaties

Wat ik aanbied voor organisaties

 • Lezing over helen van seksueel misbruik
 • Achtdaagse verdiepingstraining (op locatie)
 • Training op maat rondom thema’s die bij jullie spelen
 • Supervisie op thema seksueel misbruik (individueel)
 • Begeleidde intervisie over seksueel misbruik (groepen)

Een lezing over helen van seksueel misbruik

Het onderwerp seksueel misbruik is breed en mijn specialiteit is een lezing over de langetermijngevolgen van seksueel misbruik. Ik kan een lezing houden voor een diversiteit aan doelgroepen. Denk aan:

 • therapeuten
 • woonbegeleiders
 • maatschappelijk werkers
 • gyneacologen
 • tandartsen
 • seksuologen
 • huisartsen en POH
 • fysiotherapeuten
 • psychologen
 • jeugdzorgwerkers

Hoe komt jouw organisatie seksueel misbruik tegen?

Achtdaagse verdiepingstraining

Er is een standaard verdiepingstraining van acht dagen waar je via open inschrijving aan deel kunt nemen. Er bestaat ook de mogelijkheid om deze training in-company aan te bieden, met een maximale groepsgrootte van 8 deelnemers.

Waar het bij de trainingen om gaat is:

 • Kennis over seksueel misbruik, het voorkomen ervan en de langetermijngevolgen.
 • Leren praten over seksueel misbruik
 • Beter signalering van (een verleden van) seksueel misbruik
 • Houdingsaspecten en omgaan met wat seksueel misbruik bij de hulpverlener oproept

Maatwerktraining

Speelt seksueel misbruik bij jullie op de werkvloer een rol? Op welke manier komt jouw organisatie het tegen? Welke kennis en vaardigheden ontbreken of mogen aangescherpt worden? Voor een training op maat kun je contact opnemen met: Ivonne.windtraveller@gmail.com

Supervisie en intervisie

Maar al te vaak blijkt dat er binnen hulpverleningsorganisaties een aantal medewerkers zelf ervaring hebben met seksueel misbruik. Dat kan van enorme meerwaarde zijn voor hun hulpverlening, maar het draagt ook risico’s met zich mee, als het misbruik onvoldoende verwerkt is.  Dan is het goed om te weten dat ik ook hier uw werknemers bij kan begeleiden via coaching, gestructureerde intervisie of supervisie rondom seksueel misbruik.