Aanbod voor organisaties

Er zijn twee dingen die ik aanbied voor organisaties

 • Lezing over helen van seksueel misbruik
 • Meerdaagse verdiepingstrainingen

Een lezing over helen van seksueel misbruik

Mijn lezing stem ik af op het publiek. Het onderwerp seksueel misbruik is levensbreed en afhankelijk van de doelgroep kunnen we het hebben over de lichamelijke, psychische, sociale of spirituele gevolgen van seksueel misbruik. Ik heb veel actuele, parate kennis over een grote diversiteit aspecten van seksueel misbruik. Ik kan een lezing houden voor een diversiteit aan doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • gyneacologen
 • tandartsen
 • seksuologen
 • huisartsen
 • fysiotherapeuten
 • psychologen
 • jeugdzorgwerkers

Hoe komt uw organisatie seksueel misbruik tegen?

Meerdaagse trainingen

Een meerdaagse training stel ik samen in overleg met de aanvrager. Hierbij gaat het altijd om meer dan alleen kennisoverdracht. Iedereen kan de feiten rondom seksueel misbruik op een rijtje zetten en daar meerdere dagen over praten. Waar het bij de trainingen om gaat is:

 • Leren praten over seksueel misbruik
 • Signalering van (een verleden van) seksueel misbruik
 • Welke houdingsaspecten spelen een rol bij goede hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik

De meerwaarde van mijn ervaringsdeskundigheid in de training is, dat ik medewerkers kan spiegelen wat hun handelen voor effect heeft op iemand die seksueel misbruikt is. Overweegt u een meerdaagse training voor uw medewerkers? Neem contact met mij op via ivonne.windtraveller@gmail.com. Ik stel een programma op maat voor je samen.