Supervisie seksueel misbruik

Waarom supervisie seksueel misbruik

Supervisie seksueel misbruik is een belangrijk instrument om je eigen kennis en vaardigheden en je betrokkenheid bij je werk onder de loep te nemen. Bij het werken met seksueel misbruik is supervisie van groot belang, omdat de thematiek nogal wat (levens)vragen op kan roepen. Vragen kunnen gaan over het werken met een (specifieke) klant, of meer algemeen gaan over wat jij tegenkomt als therapeut in het werken met de thematiek van seksueel misbruik.

Thema’s die bij klanten kunnen spelen

Seksueel misbruik geeft complexe klachten, waarbij het als hulpverlener soms lastig is om te zien waar je op kunt/moet insteken. Waar doe je goed aan:

  • het trauma openleggen of toch liever toedekken?
  • werken aan eigen kracht of problemen aanpakken?
  • werken in het nu of juist naar het verleden gaan?

Het antwoord op deze vragen zal per klant anders zijn. In de supervisie gaan we hiernaar kijken, om samen tot een plan van aanpak te komen.

Supervisie seksueel misbruik over jezelf

Soms is het lastig om een onderscheid te maken tussen je intuïtie en datgene wat jij zelf als aanname’s over de wereld hebt. Jouw wereldbeeld, je eigen socialisatie en soms ook je eigen traumatische ervaringen kunnen helpend, maar soms ook storend werken.

  • Kom je als hulpverlener rondom het thema seksueel misbruik jezelf tegen?
  • Merk je dat het je raakt als mens, niet alleen in je rol als therapeut?
  • Kom je er niet alleen meer uit en heb je steun en een praatpaal nodig?

Dan is het goed om de spiegel op te zoeken en supervisie aan te vragen. Samen gaan we op pad om te analyseren wat er bij jou gebeurt, hoe je hiermee om kunt gaan en hoe je er in de tussentijd toch kunt zijn voor je klanten.

Wat kost het?

Supervisie kost € 80,- per uur en gebeurt via beeldbellen.

Voor een langer traject is de jaarprijs € 1200,-. Dit bestaat uit 8 keer 2 uur supervisie, 6 telefonische consulten tussendoor van maximaal een half uur en de mogelijkheid om via e-mail vragen te stellen.

(alle prijzen zijn excl. BTW)