Train de trainer ‘Samen helen’

Train de trainer ‘Samen helen’

Via de netwerkorganisatie ‘Hulpverlening na seksueel misbruik’ bied ik ook de train de trainer ‘Samen helen’ aan. Hulpverlening na seksueel misbruik is een netwerkorganisatie met als doelstelling het verbeteren en beter zichtbaar maken van de hulp na seksueel misbruik.

Samen helen

Het uitwisselen over thema’s uit mijn boek is een bijzondere werkvorm, die een meerwaarde heeft boven ‘gewoon’ lotgenotencontact. Juist door de thema’s kom je tot andere gesprekken, help je elkaar meer en blijf je uit de valkuil van het steeds herhalen van slachtofferverhalen. De veiligheid wordt geborgd door de aanwezigheid van een ‘Samen helen trainer’ die de opleiding gevolgd heeft.

Voor wie is de ‘Samen helen’ train de trainer?

Je werkt met seksueel misbruikte klanten en je ziet de meerwaarde van lotgenotencontact.

 • Je wilt lotgenotencontact faciliteren maar twijfelt over de manier waarop
 • Je weet niet hoe je moet beginnen
 • Je wilt meer zicht krijgen op de valkuilen die je tegen kunt komen
 • Je voelt je onzeker of je een dergelijke groep kunt begeleiden
 • Je wilt houvast voor jezelf én voor de groep

De training is ook geschikt voor ervaringsdeskundigen die met groepen aan de slag willen. Voorwaarde is wel dat je jouw eigen geschiedenis voldoende hebt verwerkt. Twijfel je daarover? Neem dan eerst contact op, dan gaan we in gesprek en kijk ik met je mee.

De ‘Samen helen’ methodiek leren toepassen

Op de trainingsdag over het toepassen van de ‘Samen helen’ methodiek, gebaseerd op het boek ‘Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij!’ Je leert onder andere hoe je:

 • de thema’s inleidt
 • inspeelt op vragen uit de groep
 • de groep uitnodigen om elkaar te ondersteunen
 • jouw rol is als begeleider vormgeven

Je kunt de methodiek gebruiken in combinatie met jouw eigen therapeutische werkvormen of als op zichzelf staande methode gebruiken. De methode biedt voldoende vrijheid om je eigen draai eraan te geven.

Daarnaast is er aandacht voor zaken als:

 • de waarde van tussentijds contact
 • e-mail ondersteuning
 • coaching/therapie sessies als ondersteuning
 • werven en selecteren van deelnemers

Aan het eind van de training kun je

 • de ‘Samen helen’ methodiek toepassen
 • een eigen groep starten op basis van de ‘Samen helen’ methodiek
 •  uitleggen wat de meerwaarde is van de ‘Samen helen’ methodiek ten opzichte van andere vormen van (begeleid) lotgenotencontact

‘Samen helen’ train de trainer dag

Datum: in overleg. Minimale deelname 3 personen
Tijd: van 10.30 tot 17.30 uur
Waar: Doetinchem
Kosten: 125 euro, inclusief biologische lunch

Accreditatie

De training is in het verleden geaccrediteerd door de VVH voor 30 SBU. Aan het einde van de dag krijg je een certificaat van deelname waarmee je zelf bij jouw beroepsvereniging accreditatie kunt aanvragen.